ชุดชามโอปอล | 15 ชิ้น

690 ฿

 • ผลิตจากวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • ผลิตจากวัสดุเกรด เอ สามารถป้องกันเชื้อโรค
 • ชุดชามแก้วสามารถทนทานความร้อนได้ กับความร้อนที่ 120 องศาเซลเซียส
คำอธิบาย

 ชุดชามโอปอล 15 ใบ จาน จานชาม

 • วัสดุทำจากโอปอล เนื้อเหนียวกว่าเซรามิค เงางาม
 • พื้นผิววัสดุมีความเงางาม ซึ่งง่ายต่อการทำความสะอาด
 • ผลิตจากวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • หลีกเลี่ยงวัสดุที่ปนเปื้อนสารพิษ เช่น ตะกั่ว และพวกแคดเมียม
 • ชุดถ้วยชามโอปอล์ ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนำมา รีไซเคิลใหม่ได้

690 ฿

ชุดชามโอปอล | 15 ชิ้น

 • ผลิตจากวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • ผลิตจากวัสดุเกรด เอ สามารถป้องกันเชื้อโรค
 • ชุดชามแก้วสามารถทนทานความร้อนได้ กับความร้อนที่ 120 องศาเซลเซียส
คำอธิบาย

 ชุดชามโอปอล 15 ใบ จาน จานชาม

 • วัสดุทำจากโอปอล เนื้อเหนียวกว่าเซรามิค เงางาม
 • พื้นผิววัสดุมีความเงางาม ซึ่งง่ายต่อการทำความสะอาด
 • ผลิตจากวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • หลีกเลี่ยงวัสดุที่ปนเปื้อนสารพิษ เช่น ตะกั่ว และพวกแคดเมียม
 • ชุดถ้วยชามโอปอล์ ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนำมา รีไซเคิลใหม่ได้