กล่องอาหาร | ซิลิโคน สีเขียว

299 ฿

 • ความจุ 800 ml.
 • สามารถอบหรืออุ่นอาหาร โดนเตาไมโครเวฟได้ในระดับ -40 ถึง 230 ํC
 • ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ ยืดหยุ่นและทนทาน น้ำหนักเบา
คำอธิบาย

กล่องอาหารซิลิโคน กล่องอาหาร กล่องยืดหด กล่องใส่อาหาร กล่องอเนกประสงค์

 • สามารถเก็บอาหารโดยไม่มีกลิ่นออกมารบกวน
 • ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ ยืดหยุ่นและทนทาน น้ำหนักเบา
 • สามารถอบหรืออุ่นอาหาร โดนเตาไมโครเวฟได้ในระดับ -40 ถึง 230 ํC
 • สามารถกดพับได้ ประหยัดเนื้อที่ การใช้งาน
 • ความจุ 800 ml.

299 ฿

กล่องอาหาร | ซิลิโคน สีเขียว

 • ความจุ 800 ml.
 • สามารถอบหรืออุ่นอาหาร โดนเตาไมโครเวฟได้ในระดับ -40 ถึง 230 ํC
 • ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ ยืดหยุ่นและทนทาน น้ำหนักเบา
คำอธิบาย

กล่องอาหารซิลิโคน กล่องอาหาร กล่องยืดหด กล่องใส่อาหาร กล่องอเนกประสงค์

 • สามารถเก็บอาหารโดยไม่มีกลิ่นออกมารบกวน
 • ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ ยืดหยุ่นและทนทาน น้ำหนักเบา
 • สามารถอบหรืออุ่นอาหาร โดนเตาไมโครเวฟได้ในระดับ -40 ถึง 230 ํC
 • สามารถกดพับได้ ประหยัดเนื้อที่ การใช้งาน
 • ความจุ 800 ml.