ที่คีบอาหาร | สแตนเลส

39 ฿

 • เนื้อวัสดุผลิตจากสแตนเลสทีมีความหนาแข็งแรงทน
 • เหมาะสำหรับใช้งานคีบจับอาหาร
 • เนื้อวัสดุสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
คำอธิบาย

ที่คีบอาหารสแตนเลส ที่คีบอาหาร ที่คีบปิ้งย่าง คีบขนมปัง คีบผักเเละอาหารต่าง

 • เนื้อวัสดุผลิตจากสแตนเลสทีมีความหนาแข็งแรงทนต่อการใช้งาน
 • ช่วยการบีบจับกระชับมือไม่ลื่นขณะใช้งาน
 • ผลิตภัณฑ์สะอาดปลอดภัย สามารถใช้กับอุสาหกรรมอาหารได้
 • เหมาะสำหรับใช้งานคีบจับอาหาร คีบจับขนมปัง คีบของร้อน คีบเส้นสปาเก็ตตี้
 • เนื้อวัสดุสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

39 ฿

ที่คีบอาหาร | สแตนเลส

 • เนื้อวัสดุผลิตจากสแตนเลสทีมีความหนาแข็งแรงทน
 • เหมาะสำหรับใช้งานคีบจับอาหาร
 • เนื้อวัสดุสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
คำอธิบาย

ที่คีบอาหารสแตนเลส ที่คีบอาหาร ที่คีบปิ้งย่าง คีบขนมปัง คีบผักเเละอาหารต่าง

 • เนื้อวัสดุผลิตจากสแตนเลสทีมีความหนาแข็งแรงทนต่อการใช้งาน
 • ช่วยการบีบจับกระชับมือไม่ลื่นขณะใช้งาน
 • ผลิตภัณฑ์สะอาดปลอดภัย สามารถใช้กับอุสาหกรรมอาหารได้
 • เหมาะสำหรับใช้งานคีบจับอาหาร คีบจับขนมปัง คีบของร้อน คีบเส้นสปาเก็ตตี้
 • เนื้อวัสดุสามารถทำความสะอาดได้ง่าย