ชุดมีดทำครัว | 3 เล่ม

99 ฿

 • ด้าม 1 ยาว 28 ซม. หน้ากว้าง 3 ซม.
 • ด้าม 2 ยาว 21 ซม . หน้ากว้าง 2 ซม.
 • ด้าม 3 ยาว 19 ซม. หน้ากว้าง 2 ซม.
คำอธิบาย

มีดทำครัว 3 เล่ม ชุดมีดทำอาหาร มีดทำครัวสแตนเลส มีดอเนกประสงค์

 • ด้ามจับถนัดมือ ไม่ลื่นขณะใช้งาน
 • ใบมีดคมกริบ สะดวกในการหั่น สับ ซอย
 • เหมาะสำหรับ ประกอบอาหารต่างๆ
 • มี 3 ขนาด ให้เลือกใช้
 • ด้าม 1 ยาว 28 ซม. หน้ากว้าง 3 ซม.
 • ด้าม 2 ยาว 21 ซม . หน้ากว้าง 2 ซม.
 • ด้าม 3 ยาว 19 ซม. หน้ากว้าง 2 ซม.

99 ฿

ชุดมีดทำครัว | 3 เล่ม

 • ด้าม 1 ยาว 28 ซม. หน้ากว้าง 3 ซม.
 • ด้าม 2 ยาว 21 ซม . หน้ากว้าง 2 ซม.
 • ด้าม 3 ยาว 19 ซม. หน้ากว้าง 2 ซม.
คำอธิบาย

มีดทำครัว 3 เล่ม ชุดมีดทำอาหาร มีดทำครัวสแตนเลส มีดอเนกประสงค์

 • ด้ามจับถนัดมือ ไม่ลื่นขณะใช้งาน
 • ใบมีดคมกริบ สะดวกในการหั่น สับ ซอย
 • เหมาะสำหรับ ประกอบอาหารต่างๆ
 • มี 3 ขนาด ให้เลือกใช้
 • ด้าม 1 ยาว 28 ซม. หน้ากว้าง 3 ซม.
 • ด้าม 2 ยาว 21 ซม . หน้ากว้าง 2 ซม.
 • ด้าม 3 ยาว 19 ซม. หน้ากว้าง 2 ซม.