ชุดหม้อแขกใหญ่ | 3 ใบ

1,390 ฿

 • หม้อขนาด 36 cm. (พร้อมฝา)
 • หม้อขนาด 32 cm. (พร้อมฝา)
 • หม้อขนาด 28 cm. (พร้อมฝา)
คำอธิบาย

SWAN ชุดหม้อแขกยักษ์ พร้อมฝา 3 ใบ หม้อสแตนเลส หม้อแบ่ง หม้อมีฝา

 •  ผลิตจากสแตนเลส #410
 • ความหนา 0.4 มม
 • ขนาดใหญ่ ใส่เป็ดพะโล้ได้ 2 ตัว
 • ทำอาหารได้ทีละมากๆ ใช้ประกอบอาหาร และจัดเก็บอาหารได้
 • จัดเก็บสะดวกประหยัดเนื้อที่ สะดวกพกพา ใช้กับเตาแม่เหล็กได้

หม้อปรุงอาหารจำนวน 3 ใบ ประกอบด้วย

 •  หม้อขนาด 36 cm. (พร้อมฝา)
 • หม้อขนาด 32 cm. (พร้อมฝา)
 • หม้อขนาด 28 cm. (พร้อมฝา)

1,390 ฿

ชุดหม้อแขกใหญ่ | 3 ใบ

 • หม้อขนาด 36 cm. (พร้อมฝา)
 • หม้อขนาด 32 cm. (พร้อมฝา)
 • หม้อขนาด 28 cm. (พร้อมฝา)
คำอธิบาย

SWAN ชุดหม้อแขกยักษ์ พร้อมฝา 3 ใบ หม้อสแตนเลส หม้อแบ่ง หม้อมีฝา

 •  ผลิตจากสแตนเลส #410
 • ความหนา 0.4 มม
 • ขนาดใหญ่ ใส่เป็ดพะโล้ได้ 2 ตัว
 • ทำอาหารได้ทีละมากๆ ใช้ประกอบอาหาร และจัดเก็บอาหารได้
 • จัดเก็บสะดวกประหยัดเนื้อที่ สะดวกพกพา ใช้กับเตาแม่เหล็กได้

หม้อปรุงอาหารจำนวน 3 ใบ ประกอบด้วย

 •  หม้อขนาด 36 cm. (พร้อมฝา)
 • หม้อขนาด 32 cm. (พร้อมฝา)
 • หม้อขนาด 28 cm. (พร้อมฝา)