หม้อหูฝาแก้ว | 5 ใบ

520 ฿

 • หูจับพลาสติกทนความร้อน
 • ฝาแก้วมองเห็นอาหารในหม้อได้
 • ใช้กับเตาแม่เหล็กได้
คำอธิบาย

หม้อหูฝาแก้ว 5 ใบ ชุดหม้อสแตนเลส หม้อเครื่องครัว หม้อสแตนเลส หม้อฝาแก้ว

 • ผลิตจากสเตนเลส #410
 • นำความร้อนได้ดี
 • หูจับพลาสติกทนความร้อน
 • ฝาแก้วมองเห็นอาหารในหม้อได้
 • ใช้กับเตาแม่เหล็กได้
 • ความหนา 0.4 มม

หม้อหูฝาแก้วจำนวน 5 ใบ ประกอบด้วย

 • ขนาด 16 cm
 • ขนาด 18 cm
 • ขนาด 20 cm
 • ขนาด 22 cm
 • ขนาด 24 cm

520 ฿

หม้อหูฝาแก้ว | 5 ใบ

 • หูจับพลาสติกทนความร้อน
 • ฝาแก้วมองเห็นอาหารในหม้อได้
 • ใช้กับเตาแม่เหล็กได้
คำอธิบาย

หม้อหูฝาแก้ว 5 ใบ ชุดหม้อสแตนเลส หม้อเครื่องครัว หม้อสแตนเลส หม้อฝาแก้ว

 • ผลิตจากสเตนเลส #410
 • นำความร้อนได้ดี
 • หูจับพลาสติกทนความร้อน
 • ฝาแก้วมองเห็นอาหารในหม้อได้
 • ใช้กับเตาแม่เหล็กได้
 • ความหนา 0.4 มม

หม้อหูฝาแก้วจำนวน 5 ใบ ประกอบด้วย

 • ขนาด 16 cm
 • ขนาด 18 cm
 • ขนาด 20 cm
 • ขนาด 22 cm
 • ขนาด 24 cm