หม้อสเตนเลส 11 นิ้ว พร้อมฝาแก้ว

599 ฿

 • หม้อสเตนเลส 11 นิ้ว พร้อมฝา
 • ใช้ร่วมกับเตาไฟฟ้าได้
 • กระจายความร้อนทั่วถึง
คำอธิบาย

หม้อสเตนเลส 11 นิ้ว หม้อสุกี้ หม้อต้ม ฝาแก้ว หม้อเตาแม่เหล็ก หม้อหู หม้อฝาแก้ว

 • ผลิตภัณฑ์ต่อต้านการไหม้เกรียม ไม่เสียคุณค่าทางโภชนาการ
 • ฝาปิดแบบใส มองเห็นอาหารภายในหม้อได้
 • ล้าง เช็ค ทำความสะอาดง่าย
 • กระจายความร้อนทั่วถึงทั้งหม้อได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ประหยัดเวลาในการปรุงอาหาร

599 ฿

หม้อสเตนเลส 11 นิ้ว พร้อมฝาแก้ว

 • หม้อสเตนเลส 11 นิ้ว พร้อมฝา
 • ใช้ร่วมกับเตาไฟฟ้าได้
 • กระจายความร้อนทั่วถึง
คำอธิบาย

หม้อสเตนเลส 11 นิ้ว หม้อสุกี้ หม้อต้ม ฝาแก้ว หม้อเตาแม่เหล็ก หม้อหู หม้อฝาแก้ว

 • ผลิตภัณฑ์ต่อต้านการไหม้เกรียม ไม่เสียคุณค่าทางโภชนาการ
 • ฝาปิดแบบใส มองเห็นอาหารภายในหม้อได้
 • ล้าง เช็ค ทำความสะอาดง่าย
 • กระจายความร้อนทั่วถึงทั้งหม้อได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ประหยัดเวลาในการปรุงอาหาร